Foto: Colorbox

Straffavgift för missad städdag – då gör föreningen fel

Kan föreningen ta ut en straffavgift av medlemmar som alltid undviker städdagen? Egrannar reder ut.

När hösten och vintern kommer brukar många bostadsrättsföreningar ha städdagar. Löv ska bort, rabatter och rännor rensas. Mer om detta i Egrannars handbok för höst och vinter.

Men hur får man så många som möjligt att delta på städdagen?
I många föreningar är det samma personer år ut och år in som deltar, och samma personer som inte gör det.

I vissa fall kan det skapa irritation och frågan om en ”straffavgift” för de som inte engagerar sig kan dyka upp. MEN, det är inte tillåtet att ta ut en sådan avgift.

Alla medlemmar betalar en årsavgift till föreningen, ofta månadsvis, som ska täcka driftskostnader, städning och så vidare. Höststädning ingår i princip i den löpande skötseln av fastigheten och ingår alltså i årsavgiften, skriver Bostadsrätterna i en artikel på sin hemsida. ”En del föreningar ser dock en möjlighet att hålla kostnaderna nere för utvändig städning genom att utföra arbetsuppgifterna själva”.

En bostadsrättsförening kan inte ta ut andra avgifter än de som är tillåtna enligt bostadsrättslagen, det vill säga; insats och årsavgift, upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift och avgifter vid andrahandsuthyrning.

Vad händer då om föreningen ändå kräver en straffavgift för att en medlem inte är med på städdagen?
Då kan medlemmen vägra att betala och föreningen kan inte heller få betalt genom ett vanligt Kronofogde- och domstolsförfarande, enligt Bostadsrätterna. Däremot kan bostadsföreningar ta ut en sådan avgift, eftersom de inte är reglerade av bostadsrättslagen.