Även om snön inte har anlänt än är det klokt att bostadsrättsföreningen redan nu planerar för snöskottningen. För vintern kommer, var så säker. I Egrannars vinterhandbok får du konkreta råd och tips för att klara det närmaste halvåret.  – Vi brukar säga att man ska kontakta snöskottare redan under våren. Då kan de göra en förbesiktning av taket och titta på taksäkerheten. […]

Vad kan motivera en högre avgift för bostadsrättsägare? Det har Sveriges BostadsrättCentrum frågat närmare 1 000 bostadsrättsägare i årets Bostadsrättsrapport. En dryg tredjedel av de tillfrågade anger miljöinvesteringar eller investeringar i gemensamma utrymmen som anledningar som kan rättfärdiga en höjd avgift. Men för 23 procent finns det inget som kan motivera en höjning. – Många anser […]

Regeringen anser att det är för lätt att kapa en ekonomisk förening och föreslår därför att minoriteten i en styrelse ska få större möjlighet till insyn i arbetet. Tanken är att förslagen ska göra det svårare för exempelvis styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta en minoritet av aktieägares eller medlemmars insyn. – […]

Coronakrisen riskerar nu att även slå hårt mot flera av landets bostadsrättsföreningar. En enkät från Fastighetsägarna visar att 30 procent av styrelseledamöterna i bostadsrättsföreningar anger att föreningen lidit ekonomisk skada. Inte minst är läget tufft för föreningar i Stockholm som har butiks- och restauranglokaler som hyresgäster. Var femte förening med lokaler står inför en höjning […]

Regeringen vill nu tvinga fastighetsägare att förbereda för installation för att kunna ladda elbilar. Exakt vad det innebär och vilka som berörs är dock fortfarande oklart. Regeringen föreslår att det införs krav i plan- och bygglagen när det gäller laddning av elfordon för vissa byggnader. Till exempel ska vissa parkeringsplatser förberedas för installation av laddpunkter. […]

Coronakrisen slår hårt mot samhället och påverkar även bostadsrättsföreningar, inte minst under stämmotiderna som är på ingång. Förbudet med att vara fler än 50 personer på samma plats gör att många föreningar i förväg ber medlemmarna att anmäla sig till stämman och på sätt kunna planera hur många som kan komma. Men det finns även […]

Coronakrisen har satt bostadsrättsföreningar i en helt ny situation. Hur ska stämman genomföras och vad är viktigast för styrelsen att kommunicera just nu? Egrannar reder ut. Möjligheten att medverka på stämman är i grund och botten en demokratifråga. Men coronavirusets spridning har rest en hel del frågetecken och oro i landets BRF:er. Den ordinarie stämman […]

Hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar dras med underskott och har för lite sparat för reparationer och underhåll. Det visar en rapporten ”Många bostadsrättsföreningar behöver få bättre koll på ekonomin”, som Swedbank och Sparbankerna tagit fram. Att många föreningar har dålig koll på ekonomin kan leda till ökade räntekostnader och högre månadsavgifter, enligt rapporten. – Kombinationen av […]

Nu är vintern snart här och risken för snö- och isras från hustaken ökar påtagligt. Vilket ansvar har en bostadsrättsförening om olyckan är framme? Egrannar reder ut. Snöras och istappar kan vara svåra att se och bli mycket tunga när de faller från höga höjder – ett isblock kan väga upp mot 200 kilo. Särskilt i […]

Med kylan kommer mys, matlagning – och möss. Möss och andra skadedjur vill gärna vara inne i varma och välfyllda hus när temperaturen stiger under nollstrecket. Det är viktigt att styrelsen är medveten om detta för att kunna informera medlemmarna om hur de ska hantera skadedjuren. Mössen kan gnaga sönder det mesta och ta sig […]

Sommaren är här och snart töms huset när lägenhetsinnehavarna åker på semester. Men vad måste föreningens styrelse tänka på inför sommaren? Under sommaren är styrelsens viktigaste uppgift att se till så att det hela tiden finns personer att kontakta om det händer något.Till exempel genom ett joursystem. Här är det viktigaste att tänka på: Se […]