Fråga:  Hej Martina, I vår förening har vi problem med rökning i några trappuppgångar. Nu har vi i styrelsen diskuterat om det är möjligt att, i föreningens stadgar, ta in en regel om rökförbud i  fastigheterna. Vad vi känner till går det inte att ta in detta förbud om inte alla andelsägarna samtycker, men det […]

Hej Martina, Jag vill hyra ut min bostadsrätt under en kortare tidsperiod. Måste jag ha styrelsen tillåtelse för att göra det? Svar: Av bostadsrättslagen följer att ett bostadsrättshavare endast får upplåta sin lägenhet i andra hand med styrelsens tillstånd. Alla självständiga upplåtelser av lägenheter anses i lagens mening vara andrahandsuthyrningar, oavsett om de endast är […]

Hej Martina, Vår förening har blivit erbjudan att förvärva en obebyggd grannfastighet med byggrätt. Hur många medlemmar måste säga ja till ett förvärv för att vi ska kunna genomföra ett köp? Och kan styrelsen få igenom att medlemmarna ska gå in med kapitaltillskott till ett förvärv och i så fall med hur mycket? Svar: Förvärv […]