Alla ”fixa det själv-program” på tv har gjort att bostadsrättshavare vill renovera själva i större utsträckning. Ofta med gott resultat, men inte alltid. Vad får egentligen en bostadsrättshavare renovera i sin lägenhet utan styrelsens tillstånd? Och vem bär ansvaret om något går snett? Bostadsrättsföreningen är ytterst ansvarig om något går fel, men det finns regleringar […]

Under förra året nyregistrerades 762 bostadsrättsföreningar i landet, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med 2012. Det visar färska siffror från Hittabrf.se. En stor del, ungefär 50 procent, av uppgången kan förklaras av att det byggs mer nytt än tidigare. Men en väsentlig del av uppgången beror faktiskt på att hyresrätter ombildas till […]

Vilka kontroller behöver göras i samband med ett stambyte och vem är ansvarig om något går fel? I mångt och mycket beror det på avtalsformen. Stambyten i bostadsrättsföreningar omfattar många steg. När styrelsen väl har valt en entreprenör som ska utföra jobbet är det dags att skriva avtal. Det finns olika avtalsformer att välja mellan. […]

Bostadsrättsföreningar har mycket att vinna på att vara noga i upphandlingsfasen vid ett stambyte. Lägg tid och kraft på förfrågningsunderlaget, ta in många anbud och utvärdera anbuden med lupp. Det är några tips från coachen. Ett stambyte är ett av de största projekt som en bostadsrättsförening kan göra. Man brukar räkna med ungefär 200 000 kronor […]

Ett stambyte tar tid, kostar pengar och involverar ofta många personer. För att stambytet ska gå bra är det viktigt att informera och planera för det i tid, anser Christine Hallberg, fastighetsjurist på Fastighetsägarna. Att göra stambyten, och upphandlingar av stambyten, i en bostadsrättsförening är en process som tar lång tid och som ofta involverar […]

De vanligaste konsumentklagomålen rör hantverkstjänster, enligt en undersökning från Konsumentverket. Arbetena tar längre tid, blir dyrare, och håller lägre kvalitet än avtalat. Varje år för Konsumentverket statistik över klagomålen till landets konsumentvägledningar. Ända sedan den första mätningen 2005 har hantverkstjänster toppat klagomålslistan, så även i år. Klagomålen handlar oftast om att arbetet blev dyrare än […]

En ny tolkning av avskrivningsreglerna gör att bostadsrättsföreningar kan tvingas chockhöja avgifterna för de boende i föreningen. Sedan början av året gäller nya redovisningsregler som innebär att bostadsrättsföreningar inte längre får använda sig av progressiva avskrivningar (det vill säga att kostnaden för föreningen är mindre i början för att sedan öka ju längre tiden går […]

Regeringen har i en remiss till Lagrådet föreslagit att det inte ska krävas lika starka skäl från bostadsrättshavaren för att få hyra ut i andra hand. Dessutom ska det bli möjligt för bostadsrättsföreningar att ta ut en särskild avgift från den som hyr ut sin lägenhet. Regeringen vill minska bostadsbristen genom förändringar i reglerna kring andrahandsuthyrningar […]

Privatpersoner och bostadsrättsföreningar som producerar egen grön el kommer inom kort att kunna göra skatteavdrag. Den nya lagen väntas träda i kraft den 1 juli senare i år. Regeringen har en tydlig ambition om att öka produktionen av förnybar el i Sverige. Som ett led i satsningen har regeringen föreslagit en ny lag som gör […]

Bostadsrättsföreningar i storstadslän planerar in betydligt fler underhållsarbeten än i övriga regioner, enligt en undersökning från Sverige Bygger. I Stockholm ökar de planerade underhållsjobben mest i landet. Nästan hälften av landets bostadsrättsföreningar har planerat för underhåll eller investeringar de närmaste 3-24 månaderna, enligt en undersökning av Sverige Bygger under 2013 med 2 000 svarande. Den tydligaste […]

Reglerna för att hyra ut bostadsrätter i andra hand har ändrats en hel del under året. Göran Olsson, vd för Bostadsrätterna, berättar vad som gäller. Uthyrning av bostadsrätter måste godkännas av bostadsrättsstyrelsen. Vad är giltiga skäl för att hyra ut en bostadsrätt i andra hand? – Omständigheter som gör att bostadsrättsägaren är förhindrad att använda […]