Fem bästa spartipsen för bostadsrättsföreningen

Fem bästa spartipsen för bostadsrättsföreningen

Tomt i plånboken? Januari är årets fattigaste månad. Men med enkla medel kan bostadsrättsföreningar spara stora summor pengar och sänka kostnader för de boende.


SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, har listat hur bostadsrättsföreningar effektivt kan undvika onödiga utgifter. Bland annat handlar det om att omförhandla gamla lån och se över dyra el-abonnemang.

– Alla bostadsrättsföreningar har olika ekonomiska förutsättningar men gemensamt för de flesta är att det oftast finns utgifter att skära ner på. Värmen är central och för många även den största utgiftsposten, genom en fungerande värmeanläggning och en sänkning av innetemperaturen kan kostnaderna minska med flera procent, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC, i ett pressmeddelande.

Men det finns flera sätt att skära i kostnaderna.

Här är SBC:s bästa spartips:

Värme: Moderna värmeanläggningar och isolering i ett bostadshus kan minska värmekostnaderna markant. Även temperaturen inomhus kan ge stora effekter, en grad kallare kan innebära så mycket som fem procent lägre kostnad. 


Omförhandla lån: Pressa räntor och ställ flera banker mot varandra.

Se över elavtalet:  Ett rörligt elavtal är för många det mest ekonomiska alternativet, på lite längre sikt. Gör prisjämförelse mot flera olika aktörer för att få det mest gynnsamma abonnemanget. 


Insatshöjning: Om flera av de boende önskar och har möjlighet att ta över lån från bostadsrättsföreningen får de 30 procentig skattereduktion på sin egna ränta. Något som i slutändan också kan ge föreningen en starkare ekonomi. 


Gruppabonnemang: Att gå ihop och ha gemensamma abonnemang i föreningen ger en prisfördel. Det kan exempelvis handla om abonnemang för el, tv och bredband.

Om författaren

Daniel Mellwing

Daniel är journalist och skriver om brf:er, bostadsfrågor och ekonomi.

Relaterade artiklar