Många vill flytta – få vågar

Många vill flytta – få vågar

Nästan var tredje bostadsrättsägare vill flytta under det kommande året. Men inlåsningseffekter gör att två av tre avstår. Det visar YouGovs senaste Bygmabarometer. Undersökningen görs årligen på uppdrag av byggmaterialkoncernen Bygmas.

De inlåsningseffekter som främst bidrar till utvecklingen är reavinstskatt, hårdare amorteringskrav och svårigheterna med att få banklån. Även sjunkande bostadspriser anges som ett skäl av flera svaranden.

Utvecklingen slår allra hårdast mot unga och personer som bor i storstäder, konstaterar undersökningen.

– Idag är det för billigt att bo kvar och för dyrt att flytta, vilket skapar inlåsningseffekter. Jämför man med övriga OECD har Sverige betydligt högre transaktionskostnader för den som flyttar. Att det får negativa konsekvenser för rörligheten blir tydligt när så många hushåll framhåller att reavinstskatten är det viktigaste hindret för att flytta, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

Föga förvånande hindras unga främst av sjunkande bostadspriser och amorteringskraven, medan äldre framför allt hindras av reavinstskatten.

 

 

Foto: Mostphotos

Om författaren

Jakob Stenberg

Jakob är journalist och skriver om brf:er, bostadsfrågor och ekonomi.

Relaterade artiklar