Ny undersökning: Män har roligare än kvinnor i brf-styrelser

Ny undersökning: Män har roligare än kvinnor i brf-styrelser

Män som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse har roligare än kvinnor. Fler män än kvinnor tycker att de kan driva frågor i den riktning de själva vill, och männen är också mer positiva till att arbeta i en brf-styrelse i framtiden än kvinnor.
Det framgår av webbtjänsten Egrannars stora undersökning om styrelsearbete i bostadsrättsföreningar 2016, som nu finns sammanställd i sin helhet. 801 personer i bostadsrättsföreningar över hela landet svarade på enkäten.

Fler resultat:

  • Stockholmare är betydligt mer missnöjda med arbetsbelastningen än göteborgare.
  • Östgötar diskuterar trivselarrangemang i föreningen i betydligt grad än innerstadsstockholmare.
  • Nästan alla som sitter i en brf-styrelse tycker det känns bra att kunna påverka.
  • Renoveringar och ombyggnader, skötsel och städning av allmänna utrymmen och hur medlemmarna ska fås att engagera sig mer är de vanligaste ämnena på styrelsemötena.

Ladda ner sammanställningen av undersökningen

Om författaren

Relaterade artiklar